RSOn ystävät ry                                                            Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 9.3.2023

 

Toimintasuunnitelma 2023

Vuosi 2023 on RSOn ystävät ry:n kahdeksas kokonainen toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siltana RSO:n, sen muusikoiden ja toimihenkilöiden sekä konserttiyleisön ja konsertteja kotona kuuntelevien ja katselevien välillä. Yhdistyksen hallitus jatkaa säännöllisiä tapaamisia muusikoita edustavan orkesterin valtuuskunnan ja RSO:n toimiston kanssa. Yhdistys pyrkii informoimaan jäseniään myös konserteista ja tapahtumista, joissa RSO:n muusikot esiintyvät RSO:n kausikonserttien ulkopuolella. Vastaavasti yhdistys huomioidaan RSO:n tiedotuksessa ja käsiohjelmissa. Ensisijaista on, että yhdistyksen toiminta liittyy RSO:n toimintaan tavalla tai toisella.

Jäsenyys

Uusi sähköinen jäsenkortti otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta. Tarvittaessa jäsenellä on mahdollisuus vielä saada käyttöönsä vanhanmallinen pahvinen jäsenkortti.

Tiedottaminen

Yhdistys informoi jäseniään pääasiassa sähköpostitse lähettämällä jäsenkirjeitä ja tietoa tapahtumista. Niiden lisäksi tärkeitä kanavia ovat yhdistyksen Facebook- ja verkkosivut. Uudesta verkkosivujen jutusta jäsen saa vinkkiviestin sähköpostiin tilaamalla palvelun sivuilta. Myös yhdistyksen sähköinen jäsenkortti toimii tiedotuskanavana. Sen kautta avautuvat mm. lähetetyt jäsenkirjeet. Niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, jäsenkirjeet lähetetään postitse.  Yhdistyksen verkkosivut uusitaan toimintavuonna 2023.

Yhdistys pyrkii eri tavoin kannustamaan jäsenistöään aktiiviseen vuoropuheluun sekä toiminnan kehittämiseen aloitteiden muodossa.

Ystäväkoulutoiminta

Yhdistyksellä on tällä hetkellä viisi ystäväkoulua. Kun koronapandemian aikana syntyneet rajoitukset kouluissa ovat hellittäneet, yhdistys pyrkii avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia ystäväkoulujen oppilaiden kanssa. Ystäväkoulujen verkostoa on tarkoitus uudistaa sekä lisätä mahdollisuuksia joustavampaan kiertoon ystäväkouluverkoston koulujen osalta. Ystäväkoulujen lahjakkaille oppilaille jaetaan keväisin heidän opettajiensa esityksestä stipendejä.

Valtakunnallinen toiminta

RSOn ystävät ry on valtakunnallinen yhdistys. Paikallissolutoimintaa pyritään jatkamaan Jyväskylässä ja synnyttämään myös uutta. Yhdistys voi myös tukea erilaisia nuorten muusikoiden kilpailuja, joiden järjestelyissä RSO:n muusikot ovat keskeisessä asemassa. Yhdistys voi tarjota kilpailuissa menestyneille nuorille muusikoilla esiintymistilaisuuksia omissa jäsenilloissaan tai muissa tilaisuuksissa.

Jäsenmatkat

Yhdistys järjestää maaliskuussa jäsenmatkan Lahteen sekä toukokuun lopulla RSO:n vierailukonsertin yhteydessä Tallinnaan ja Arvo Pärt -keskukseen Laulasmaalle. Myös jäsenistöä aiemmin runsaasti kiinnostanut vierailu Hampurin Elbphilharmonie-konserttitaloon pidetään suunnitelmassa mahdollisena jäsenmatkan kohteena. Syksyllä on tarkoitus tutkia myös toisen kotimaisen vierailukohteen toteuttamista.

Muut tilaisuudet

RSO:n konserttien avoimet kenraaliharjoitukset jatkuvat yhdistyksen jäsenille tutuksi tulleella tavalla. Myös ystävien omat RSO:n kenraaliharjoitukset jatkuvat. Musiikkiaiheisiin liittyviä kirjallisia iltoja on tarkoitus jatkaa syksyllä.