Toimintasuunnitelma 2022

RSOn ystävät ry

Toimintasuunnitelma 2022 (hyväksytty vuosikokouksessa 1.3.2022)

RSOn ystävät ry pitää kaikin käytettävissään olevin keinoin yllä valmiutta palauttaa toimintansa nopeasti koronapandemiaa edeltävällä tavalla monipuoliseksi ja valtakunnalliseksi linkiksi RSO:n ja ystäväyhdistyksen jäsenistön välille.  Edelleen on keskeistä, että yhdistyksen toiminta liittyy tavalla tai toisella RSO:n toimintaan.

Koronapandemian rajoitukset

Yhdistys toimii viranomaisten koronapandemian takia määräämien rajoitusten ehdoilla. Sen vuoksi mm. erilaisten fyysisten jäsentilaisuuksien järjestäminen voi jatkossakin olla rajattua. Silloin kun yleisöllä ei ole pääsyä konsertteihin, myös monet yhdistyksen tarjoamat perinteiset toiminnot ovat tauolla. Näitä ovat mm. avoimet ja ystävien omat kenraaliharjoitukset, muusikkotapaamiset, RSO:n kausiohjelmien esittelyt, kausikorttikonserttien väliajalla yhteiseksi kohtaamispaikaksi tarkoitettu ystäväpöytä, jäsenmatkat ja kirjalliset tilaisuudet.   

Vuoden 2022 aikana koronarajoitusten pitkittyessä yhdistys jatkaa  tarvittaessa virtuaalitilaisuuksien järjestämistä jäsenistölle webinaarien tai muiden teknisten ratkaisujen avulla. Vuoden 2022 vuosikokous järjestetään 1.3.2022 Musiikkitalon terassilämpiössä/terassilämpiöstä lähetettävänä striimauksena.  

Jäsenyys

Vuosi 2021 oli ylimenokausi, jonka jälkeen siirryttiin kalenterivuoteen pohjautuvaan toimintakauteen. Uusi sähköinen jäsenkortti otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta. Yhdistyksen tavoitteena on toimintavuoden aikana avata sähköisen jäsenkortin lisäpalveluina suorat linkit yhdistyksen jäsenkirjeisiin, eri tilaisuuksiin ilmoittautumiseen, yhdistyksen www-sivuille, jäsenetuihin, laskuihin ja osoitteenmuutoksiin. Lopullinen aikataulu on riippuvainen Gruppon järjestelmäkehityksestä. Tarvittaessa jäsenellä on mahdollisuus vielä saada käyttöönsä vanhanmallinen pahvinen jäsenkortti.

Tiedottaminen  

Yhdistys informoi jäseniään pääasiassa sähköpostitse lähettämällä jäsenkirjeitä ja tietoa tapahtumista. Niiden lisäksi tärkeitä kanavia ovat yhdistyksen Facebook- ja verkkosivut. Kun yhdistyksen verkkosivuille tulee uusia päivityksiä, jäsen voi halutessaan saada siitä vinkkitiedon sähköpostiinsa.  Tätä varten verkkosivun avausnäkymässä on helppo ”tilausnappi”. Jäsenkirjeet lähetetään tarvittaessa myös postitse. Lisäksi tärkeimpiin tapahtumiin ja tiedotteisiin löytyy pääsy myös uuden sähköisen jäsenkortin/sovelluksen kautta.

Yhdistys pyrkii eri tavoin kannustamaan jäsenistöään aktiiviseen vuoropuheluun sekä toiminnan kehittämiseen aloitteiden muodossa.

Ystäväkoulutoiminta

Yhdistyksellä on tällä hetkellä viisi ystäväkoulua. Verkoston laajentamiseen ei koronarajoitustenkaan vuoksi ole ollut edellytyksiä. Rajoitusten hellittäessä yhdistys pyrkii avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia ystäväkoulujen oppilaiden kanssa. Ystäväkoulujen lahjakkaille oppilaille jaetaan keväisin heidän opettajiensa esityksestä stipendejä.

Valtakunnallinen toiminta

RSOn ystävät ry on valtakunnallinen yhdistys. Paikallissolutoimintaa on Jyväskylässä ja muilla paikkakunnilla pyritään jatkamaan ja synnyttämään myös uutta. Yhdistys voi myös tukea erilaisia nuorten muusikoiden kilpailuja, joiden järjestelyissä RSO:n muusikot ovat keskeisessä asemassa. Yhdistys voi tarjota kilpailuissa menestyneille nuorille muusikoille mm. esiintymistilaisuuksia omissa jäsenilloissaan tai muissa tilaisuuksissa. Yhdistyksen tavoitteena on myös aloittaa yhteistyö muiden Suomessa toimivien orkestereiden ystäväyhdistysten kanssa.

Jäsenmatkat

Yhdistys suunnittelee jäsenmatkan järjestämistä mahdollisesti orkesterin loppukesästä Englantiin suuntautuvalle konserttivierailulle. Myös jäsenistöä aiemmin runsaasti kiinnostanut vierailu Hampurin Elbphilharmonie-konserttitaloon pidetään suunnitelmassa mahdollisena jäsenmatkan kohteena. Myös Tallinnan lähellä Laulasmaalla sijaitseva Arvo Pärtille omistettu ”Keskuse parkla” on ollut suunnitelmassa. Kotimaassa yhdistys tarjoaa jäsenistölle tietoa tapahtumista sekä mahdollisuuksien mukaan järjestettyjä vierailuja musiikkijuhlille, joiden esiintyjissä tai järjestäjissä on merkittävä panos RSO:n muusikoilla.